Hankkeet
Arkisto

2024

MeM. Agents of Change

2020–2022

MeM on Cultura‑säätiön vuosina 2020-2022 vetämä Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama kansainvälinen hanke.

Tavoitteet

MeM‑hankkeessa pyrittiin kehittämään ja testaamaan uusia vuorovaikutusmalleja vähemmistöjen, kulttuurilaitosten ja kansalaisyhteiskunnan välillä ja vaikuttamaan kotoutumisen ja moninaisuuden edistämisen strategioihin.

MeM tarkasteli art mediation ‑lähestymistavan mahdollisuuksia inklusiivisemman, moninaisemman ja yhtenäisemmän yhteiskunnan rakentamisessa. vaikuttamaan kotoutumisen ja moninaisuuden edistämisen strategioihin. Erityisesti tavoitteena on muutos siihen, ettei vähemmistöjä nähtäisi “kohteina” vaan pikemminkin toimijoina. MeM kutsuu laajaan dialogiin kieli- ja eri vähemmistöryhmät sekä kulttuurilaitokset, järjestöt ja päätöksentekijät.

Toteutus

Keväällä 2021 tuleville muutoksen agenteille ja mediaattoreille järjestettiin hankkeen jokaisessa partnerimaassa art‑mediation –koulutusohjelma.

Ohjelmassa tutustuttiin art mediation ‑toimintamalleihin ja työkaluihin ja hankittiin kulttuurien välistä osaamista,

Syys‑talvella 2021 mediaattoreiden ja mukaan kutsuttujen taitelijoiden välisessä luovassa yhteistyössä tuodaan esiin yhteisöjen kokemia haasteita, ja esitetään niitä kaikille avoimen mediaatiosarjan muodossa.

Vuonna 2022 hankkeen loppuvaiheessa arvioitiin art mediation ‑lähestymistavan mahdollisuuksia osallisuuden ja inklusiivisuuden edistämisessä ja sen soveltuvuutta eri yhteisöjen kanssa työskentelyyn.

Hanke päättyi syksyllä 2022.

Rahoitus

Hanke oli saanut rahoitusta EU:n kulttuurille ja luoville aloille suunnatusta Luova Eurooppa‑rahoitusohjelmasta.

Creative Europe

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Lue lisää