Ohjelmasta

Kuva: Headway. Unsplash
Kuva: Headway. Unsplash

Venäjänkieliset ja vuorovaikutus ‑ohjelman puitteissa toteutetut hankkeet on suunnattu Suomen venäjänkieliselle väestölle ja niillä pyritään kannustamaan yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja kotoutumiseen. Ohjelman sisältö on kulttuuripainotteinen, ja sisältää erilaisia yleisötilaisuuksia sekä tiedon välitystä venäjän kielellä. Lisäksi ohjelmaan sisältyy selvitysten ja tutkimusten tuottamista, joista osa toteutetaan yhdessä Instituutiot ja osallisuus –ohjelman kanssa.

Yksi Venäjänkieliset ja vuorovaikutus –ohjelman jatkuvista hankkeista on Culturalist, joka on säätiön oma kaksikielinen verkkojulkaisu suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta. Julkaisun tarkoituksena on saada lukijat tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, sekä madaltaa kynnystä osallistua siihen itse. Culturalist rakennetaan kahdesta näkökulmasta: yhtäältä kohderyhmän tarpeista, ja toisaalta vieraskirjoittajien esiin nostamista näkemyksistä.